ereğli-konya ya da anadolu ereğli
  Anasayfa Tarihçe Köyler Ekonomi Tarihi Yerler Coğrafya Kültür Eğitim Sağlık Yöresel Yemek
 
Ereli Firma Rehberi
Ereli Nbeti Eczaneler
Ereli Deyimleri ve Ereli Szl

AKGÖL


Eskiden Konya Kültür ve Tabiat Valıklarını Koruma Kurulu tarafından Doðal Sit, 1995 yılında ise Tabiat Koruma Alanı olarak Ilan edilmiþtir. Ereðli Ilçe MErkezinin 30 Km. batısında, kuzeyde Karacadað, güneyde ise Torosların Bolkar daðları ile sınırlanan sıð, bataklık, sazlık, tatlı su gölleri ve tuzcul stepten oluþan 6400 hekltarlık bir alandır. Akgöl kurumadan önce Önemli kuþ türleri þunlardı: karabatak, eplikan, alaca balıkçıl, erguvani balıkçıl, çeltikçi kuþu, filamingo, bozördek, macar ördeði, kılıçgaga, turna, angıd ve kerkenoz.

Bir zamanlar Ereğli kapalı havzasının ortasında yer alan, kuzeyde Karacadağ, güneyinde ise Toroslar’ın Bolkar Dağları ile sınırlanan Ereğli Sazlıklarının 6787 hektarlık Akgöl kesimi, 1995 yılında Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğünce Tabiatı Koruma Alanı, 1992 yılında da Kültür Bakanlığı tarafından I. derecede Doğal SIT alanı olarak ilan edilmiþtir. Akgöl ve çevresinde yer alan sazlıklar, bataklıklar, çayırlar ve geniþ bozkırlarda değiþik türden çok sayıda kuþ türü üremekte ve barınmaktadır. Ülkemizdeki ak pelikanların en büyük kolonisi burada tespit edilmiþtir.
Ereğli Akgöl

Nesli tehlike altında bulunan tepeli pelikanlarında zaman zaman burada kuluçkaya yattığı göz önünde bulundurulursa Ereğli Sazlıkları ülkemizdeki 2 pelikan türünün birlikte kuluçkaya yattığı tek alandır. Bu özellikleri ile Akgöl, Ramsar Sözleþmesi kriterlerine göre Ülkemizdeki Uluslar arası öneme sahip A tipi sulak alanlarımızdan birisidir. Gerek uluslararası sözleþmelerle, gerekse ulusal mevzuatlarla koruma altına alınan Ereğli Sazlıkları su seviyesindeki değiþmeler ve kirlilikten dolayı yok olma tehdidi altında bulunmaktadır. Göl su seviyesi, gölü besleyen su kaynakları üzerinde barajların yapımıyla sürekli düþmekte, Ereğli þehir merkezi baþta olmak üzere çevresindeki yerleþim merkezleri ve sanayi kuruluþlarının evsel ve endüstriyel atık sularının hiçbir arıtıma tabi tutulmadan sazlıklara ulaþmasıyla su kalitesi bozulmakta, canlı hayatı yok olmaktadır.
Akgöl Pelikanlar

Akgöl'de bir çok kuþ türü konaklamıþtır. 1980’li yıllara kadar Macar Ördeği, Tepeli Pelikan, Küçük Kerkenez ,Flamingo, Dikkuyruk, Alaca, Küçük Sumru, Balıkçıl gibi birçok türdeki ( yüzelli üzerinde ) kuþa ev sahipliği yapmıþ olan Akgöl Sazlığı'nın kuruma nedeni olarakta, 1985 yılından sonra Ivriz ve Halkapınar (Zanapa) Çayı’nın üzerine tarımsal sulama amacıyla yapılmıþ Ivriz Barajı ve diğer akarsular üzerine kurulan Ibralı, Gödet, Deliçay ve Ayrancı barajları gösterilmektedir.

 
Anadolu Ereğli Bilinmeyenler
ereğli istatistikler
1 71
435913 90

Untitled Document
Harita Üzerinde Ereğli
Milli İşletim Sistemimiz