ereğli-konya ya da anadolu ereğli
  Anasayfa Tarihçe Köyler Ekonomi Tarihi Yerler Coğrafya Kültür Eğitim Sağlık Yöresel Yemek
 
Ereli Firma Rehberi
Ereli Nbeti Eczaneler
Ereli Deyimleri ve Ereli Szl

EREĞLİ KÜLTÜR MERKEZİNDE KONFERANS
    Prof. Dr. Nadim MACİT, 12.11.1958’de Erzurum/Oltu’ da dünyaya geldi. 1978’de Erzurum İmam-Hatip Lisesi’nden, 1983-1984’de de Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakülte’sinden mezun oldu. Belli bir süre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. Gerek idari gerekse kültürel alanlarda göstermiş olduğu etkinliklerden dolayı ödüllendirildi. Yüksek lisans ve doktorasını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 1992-1993’te Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Kelam Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bil. Bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü. 27.10.1995’te doçent oldu. Burada iki yıl doçent olarak görev yaptıktan sonra 27.10.1997’de Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakülte’sine geçiş yaptı. 1998–1999 Eğitim ve Öğretim yılında dekan yardımcılığı ve 1998-2002 yılları arasında Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerini sürdürdü. Çeşitli ilmi dergilerde birçok makale yayımladı. Gerek ulusal gerekse uluslar arası düzeyde çeşitli akademik faaliyetlerde bulundu 09.04.2001 tarihinde profesör oldu. 09. 09. 2002 tarihinde aynı fakültenin dekanlığına atandı. 2003–2004 yılında YÖK İlahiyat Danışma Komisyon üyeliği yaptı. 09.09.2005 tarihinde dekanlık görevinden ayrıldı. 21.11.2005 tarihinde dekanlık görevine yeniden atandı. 01.12.2005’te görevine başladı, halen bu görevi sürdürmektedir. 09.04.2001 tarihine kadar, Kur’ân’da Şirk Kavramı, Kur’ân’ın İnsan-Biçimci Dili, Ehl-i Sünnet Ekolü’nün İlk Öncüleri ve Görüşleri, Din-Siyaset İlişkisinin Teolojik Yorumu, Eylem-Değişim İlişkisinin Teolojik Yorumu adlı beş telif ve Fahruddin er-Razi’den yaptığı Meâlimü Usûli’d-Din: İslam İnancının Ana Konuları adlı çeviriyi yayımladı. Kelam İlmi’nin tarihi, yöntemi ve konuları ile ilgili birçok makale yayımladı ve tebliğ sundu. 09.04.2001 tarihinden bu güne kadar Küresel Hegemonya, Türkiye ve İslâm, Teolojik Dilin İmkânı ve Farklı Dünyalar, Kelam İlminin Yeniden Yapılandırılması, Post-Modern Teoloji konuları üzerinde çalıştı. Son iki yıl içinde yayımladığı makalelerin bazıları şöyledir: “Cumhuriyet Döneminde Kelam İlmi ve Yöntem Meselesi”, “Dini Bilginin Kuramsal Yapısı ve Öğretimi”, “Türkiye’de Politik Zihniyetin Ayrışma Hatları ve İslâm”, “Küresel Sarkacın Salınım Açısı: Ilımlı İslâm, Misyonerlik ve Terör”, “Sivil Toplum Düşüncesi Bağlamında Dini, Etnik ve Ezoterik Cemaatler”, “Kilise, Politik Misyonerlik ve Şark”, “Dini-Politik Diplomasinin Küresel Yüzü: Hoşgörü ve Diyalog”, “Küresel Emperyalizm ve Dinler Arası Diyalog” “ Post-Modern Politik Söylemin Dini Görüntüleri”. Halen Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünde görevini sürdüren Prof.Dr. Nadim MACİT evli ve üç çocuk babasıdır. <br>Katıldığı bir televizyon programında; Kürtçe eğitim talebini 'ırkçılık' ve 'meczupluk' olarak tanımlayan Macit bunun kesinlikle kabul edilemeyeceğini söyleyip "bu topraklarda yaşayan herkes Türk'tür" dediğinde stüdyoda gerilim tırmanmıştı.<br>
01.03.2014

Bu haber 1866 kez okundu
 
  Bu Habere Toplam 0 yorum yapıldı..
 
Anadolu Ereğli Bilinmeyenler
ereğli istatistikler
2 97
435939 90

Untitled Document
Harita Üzerinde Ereğli
Milli İşletim Sistemimiz