ereğli-konya ya da anadolu ereğli
  Anasayfa Tarihçe Köyler Ekonomi Tarihi Yerler Coğrafya Kültür Eğitim Sağlık Yöresel Yemek
 
Ereli Firma Rehberi
Ereli Nbeti Eczaneler
Ereli Deyimleri ve Ereli Szl

KONYA EREĞLİ'NİN TARİHÇESİ

Başkent Konstantiniyye'yi alarak Doğu Roma İmparatorluğunu tarihten silmek için düzenlenen Müslüman akınlarını durdurmak üzere kurulacak olan Ereğli'ye çok büyük umutlar bağlanmış olduğundan, kuruluş planının seçiminde de çok büyük bir titizlik gösterilmişti. Miken Mimarisinden esinlenerek planlanan bu kale-kent, merkezde Barı-kent ve çevrede de Ova-kent adlarını alan iki ayrı bölümden oluşuyordu. Tuvana krallığı'nın yıkılmasından sonra Asurluların egemenliğine geçen Ereğli pek çok savaşa sahne olmuştur. Ereğli M.ö. 64 yılında bütün Anadolu ile birlikte Romalıların eline geçmiş 395 yılında Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla Doğu Roma (Bizanslılar) imparatorluğunun sınırları içerisinde kalmıştır. Arapların Doğu Roma İmparatoru Heraklius'u yendikleri Yermük savaşından sonra Adana ve Tarsus'tan Toroslara kadar ilerleyen Hz. Ömer Bizans akınlarına karşılık İç Anadoluya yapılan akınlar sırasında Anadolu Ereğli'nin gelirinin Beytül Mal'a gönderilmesini Bizans'a kabul ettirmiştir. Abbasi Devletinin zayıflamasıyla tekrar Bizans hakimiyetine geçen Ereğli'yi Bizanslılar bir üs olarak kullanmışlardır.

Milattan önceki yüzyıllarda (KYBİSTRA) adıyla kurulan şehir ilk çağlarda Yunanlıların gücünden ötürü Tanrılaşan kahramanları Heracles'in ünü ile adlandırılarak; bir başka ihtimale göre sonradan onarılmış olması nedeniyle Bizans İmparatoru (Heraclius) un adıyla bağ kurularak Heraeleia ismini almış, geçirdiği değişikliklerle bugünkü Ereğli adını almıştır.

Bizans imparatoru Herakliüs, ülkesinin her savaştan sonra biraz daha küçülerek çökmekte olduğunu anlamıştı. Bu durmdan kurtulabilmek için de, anadoludaki mülki ve askeri kuruluşlarında yeni bir düzenlemeye başladı.

Bizans İmparatoru Herakliüs, İvriz çayının 20 km kadar kuzeyinde bulunan eski bir yerleşim merkezini yeniden düzenleyerek kendi adını verdiği Herakleia (Ereğli) kentini kurdu, Herakleia Bizans'ın bir sınır şehriydi. Herakleia, orta anadolunun en eski yerleşim yerinden biridir. Ereğli adını, Bizans İmparatoru Herakliüs'ten almıştır. "Herakleia" kelimesi zaman içinde Türkçe'nin ses yapısına uygun olarak; Herakleia > Herakle > İrakle > Eregle > Eregli > Ereğliyye > Ereğli şeklini almıştır. Bir rivayete göre Erkili şifalı çamuru ilçeye isim olarak verilmiştir. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Alâeddin Keykubat'ın Konya Ereğli'den bir sefer dönüşü geçerken, şu anda Akhüyük Köyünde bulunan çamurun, yaralı askerlerinin yaralarına şifa olduğundan dolayı buraya "Erkili" dediği için, Ereğli'nin adını buradan aldığını yazmıştır.

Anadolu Ereğli kenti kurulurken Miken mimarisinden yararlanışmıştır. Miken mimarisinden esinlenerek planlanan bu kale-kent, merkezde Barı-kent ve çevrede de Ova-kent adlarını alan iki ayrı bölümünden oluşuyordu. Barı-kent, bütün çevresini saarn Ova-kent'ten 10-15 m daha yüksekte bulunan yığma tepeciklerin oluşturduğu doğudan batıya eğimli ve dalgalı bir arazi üzerinde kurulmuştur. Çevresinde toprak ve taştan örülmüş surlar bulunuyormuş. Halkın devamlı oturduğu evler ve işyerleri bu bölümdeymiş. Ova-kent ise merkezde kalanBarı-kent'i çepeçevre saran sulak ve düz bir arazi üzerinde kurulmuştur. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerden bir kısmının devamlı, bir kısmının da yaz mevisimlerinde göçtüğü bölümmüş.

Bu tarım geçmişiyle, günümüzde Konya Ereğli, orta çaplı sanayisinin yanısıra Tarım sayesinde gelişmiş kentlerdendir. Zamanla İç Anadolu'nun başlıca Tarım ve Endüstri merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Ereğli İç Anadolu ile Çukurova arasında geçit bölgesinde bulunduğu için pek çok devletin egemenliğine geçmiş, tarihte önemli savaşların merkezi ve geçit güzergahı olmuştur. Anadolu'da M.Ö. 3000 ile 2000 yıllarında bir çok şehir devleti kurulmuştur. Önce Hititler tarafından kurulan Tuvana Krallığı (Tyana-Heraklia) da bu şehir devletlerinden biri olup, 1200-742 yılları arasında merkezi ereğli olmak üzere hüküm sürmüştür. Bu krallıktan günümüze Kral Warpalavas'a ait İvriz Köyü (Aydınkent) kaya kabartması kalmıştır.

Tuvana Krallığı'nın yıkılmasından sonra Asurluların egemenliğine geçen Ereğli pek çok savaşa sahne olmuştur. Ereğli M.Ö. 64 yılında bütün Anadolu ile birlikte Romalıların eline geçmiş 395 yılında Roma İmparatorluğunun sınırları içerisinde kalmıştır. Arapların Doğu Roma İmparatoru Heraklius'u yendikleri Yermük savaşından sonra Adana ve Tarsustan toroslara kadar ilerleyen Hz. Ömer Bizans akınlarına karşılık İç Anadolu'ya yapılan akınlar sırasında Ereğli'nin gelirinin Beytül Mal'a gönderilmesini Bizans'a kabul ettirmiştir. Abbasi Devletinin zayıflamasıyla tekrar Bizans hakimiyetine geçen Ereğli'yi bizanslılar bir üs olarak kullanmışlardır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVRİ

20 oCAK 1921'DE TBMm tarafından kabul edilmiş bulunan 24 madddelik Anayasa, Meclis hükümeti sistemi getirmi ve yasama ile yürütmeyi de hükümette toplamıştı. Yeni kurulan bu meclis hükümeti anlam ve uygulama bakımından Cumhuriyete benzemekte ise de Anayasada böyle bir adı yoktu. Hükümetin başı hakkında da bir açıklık getirilmemişti.

29 Ekim 1923'de toplanan TBMM tarafından değiştirilen 1921 anayasasının 1. maddesi "Türkiye Devletinin şekli hükümeti Cumhuriyettir." olarak kabul edildi. Saat 20.30'da alınan bu karar üzerine başlayan alkış sesleri arasında söylenen, bağrılan ve haykırılan tek bir cümleydi.

"Yaşasın Cumhuriyet!"

Yurdun bütün yerleri gibi Konya Ereğlide'de büyük bir sevinçle duyulan bu haber yeni bir devri, Cumhuriyet devrini açıyordu Anadolu Ereğli topraklarında! Tarih 29 Ekim 1923. Özgür ve Uygar dünyaya bu tarihte atılan ilk adımla giren Ereğli'de, bundan sonra yeni, yepyeni bir yaşam başlamıştı.

EREĞLİ'DE İLK İNSAN
Ereğli Müze müdürlüğü tarafından İvriz köyünün güney-batısındaki doğal mağaralarda yapılan araştırmalar sonunda: Cilalı taş devrinde yaşamış olan insanlara ait çakmak taşından yapılmış kesici ve kazıcı taşlar bulunmuştur. Müzede sergilenmekte olan bu arkeolojik buşuntuların bir değerlendirilmesi yapıldığında:

 
Anadolu Ereğli Bilinmeyenler
ereğli istatistikler
1 71
435913 90

Untitled Document
Harita Üzerinde Ereğli
Milli İşletim Sistemimiz